• Location: Poland, Wrocław
  • Salary: Negotiable
  • Technology: AWS Jobs
  • Job Type: Permanent
  • Date Posted: 14th Aug, 2019
  • Reference: 14.08KG_1565776876
Sylwetka kandydata:5+ lat całkowitego doświadczenia w zakresie ryzyka IT i/lub InfoSec.

Znaczące doświadczenie w jednej lub więcej dyscyplinach związanych z branżą finansową, zgodnością z przepisami, kontrolą i zarządzaniem.

Dogłębne zrozumienie zasad bezpieczeństwa informacji i najlepszych praktyk w branży oraz zasad zarządzania projektami.

Certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (CISSP)

Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami w oparciu o standardową metodologię branżową - kwalifikacja Project Management an advantage (PMI lub Prince)

Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Doskonałe umiejętności w zakresie zarządzania interesariuszami i komunikacji (werbalnej i pisemnej) - wykazana zdolność wpływania na globalną organizację na wyższym szczeblu zarządzania.

Asertywność

Możliwość szybkiego przystosowania się do szybkich zmian

Zdolność do podsumowania złożonych zagadnień technologicznychOpcjonalnie:

Doświadczenie w zakresie audytu IT

Znajomość ram branżowych i najlepszych praktyk (NIST, ISO 27000, OWASP itp.).

Działalność w obszarze:Metodologia i ramy oceny i zarządzania ryzykiem, dla najlepszych projektów inwestycyjnych w zakresie inwestycji transformacyjnych na skalę światową oraz innych inicjatyw wysokiego ryzyka.

Zabezpieczenie ryzyka projektu technologicznego poprzez program i cykl życia projektu, zapewniające redukcję ryzyka technologicznego.

Profilowanie projektów - ustalanie priorytetów wszystkich projektów w ramach PPM i wszystkich projektów redukcji ryzyka w celu określenia najlepszych projektów zaangażowania TRM.

Zapewnianie zarządzania projektem - przedstawianie opini na temat etapu projektu poprzez przeprowadzanie testów kontrolnych w całym budżecie projektu, zakresie i zasobach równolegle z ograniczaniem jakości i ryzyka.

Będziesz miał okazję doświadczyć następujących rzeczy:Kierowanie i wspieranie rozwoju strategicznych elementów programu oraz wnoszenie wkładu w priorytetyzację ryzyka, w tym opracowanie i wdrożenie kluczowych wskaźników (KRI, KPI) oraz wspieranie rozwoju strategicznych elementów programu ryzyka informacyjnego, tworzących wartość biznesową i pomagających usprawnić rozwój technologii.

Przegląd wewnętrznych i zewnętrznych projektów i aplikacji IT pod kątem ryzyka oraz zapewnienie zgodności z polityką bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami branżowymi oraz kontrolą bezpieczeństwa.

Ocena projektu i skuteczności operacyjnej globalnych kontroli technologicznych

Wspieranie rozwoju kompleksowego obrazu ryzyka technologicznego w zakresie kompleksowych rozwiązań technologicznych.

Wspieranie i nadzorowanie głównych inicjatyw związanych z ryzykiem technologicznym w zakresie kontroli, ram kontroli i zarządzania.

Bezpośrednia współpraca z biznesem nad ustaleniem planu działania w zakresie ustalania priorytetów kontroli.

Współpraca z innymi Specjalistami w celu określenia podejścia do przyszłych projektów.

Przyczynienie się do rozwoju organizacyjnej kontroli technologicznej oraz ram i strategii zarządzania ryzykiem.Oferujemy:Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin

Konkurencyjne wynagrodzenie

System emerytalno-rentowy

Ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie

Prywatna opieka medyczna

Karta Multisport / Bilety do kina / Dotacja na żłobek (opcjonalnie)

Swobodny tryb ubierania się (Casual dress code)

Rabaty dla pracowników

Wspieranie rozwoju kariery zawodowej poprzez mobilność wewnętrzną

Plany szkoleń zawodowych i rozwoju (w tym kursy językowe i mentoring)

Możliwości zaangażowania się w grupy zasobów pracowniczych (Kobiety w IT, Zrównoważony rozwój, działalność charytatywna, Komitet ds. sportu i inne)